شرایط عمومی استخدام :


۱- ساعت کاری از ۸ صبح الی ۱۸ است. روزهای تعطیل رسمی، تعطیل می باشد.

۲- آقایان باید دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت سربازی باشند.

۳- رعایت حجاب اسلامی و فرم اداری، برای آقایان و بانوان محترم الزامی می باشد.

۴- استخدام دائمی است، لذا احتراما اگر برای سرگرمی یا کار چند ماهه جویای شغل هستید لطفاً فرم پر نکنید.

۵- تضامین کافی اخذ خواهد شد و در صورت انصراف غیرمنطقی یا اخراج، تمامی خسارت ها محاسبه و دریافت می گردد.

۶- تمامی پرسنل تحت پوشش بیمه عمر خواهند شد.

۷- عدم اشتغال به تحصیل حضوری (بجز موارد شغلی بازاریابی حضوری و حقوق درصدی).

۸- متعهد به انجام کار در زمان تعیین شده.

۹- اخلاق مدار و روحیه کار تیمی.

 

موارد زیر به عنوان امتیاز در گزینش محسوب خواهد شد:

۱- تسلط بر زبان انگلیسی
۲- تسلط بر زبان عربی
۳- روابط عمومی بالا
۴- فن بیان
۵- سوابق حرفه ای
۶- حضور در دوره های بازاریابی، فروش و…

فرم استخدام