چاپ و تبلیغات پلاک چهارده | چاپ مشهد

مجموعه بزرگ چاپ و تبلیغات پلاک چهارده  |  با ما در تماس باشید  4004 562  0935               

استخدام

پلاک چهارده

شرایط عمومی استخدام در مجموعه بزرگ

۱- ساعت کاری از ۹ صبح الی ۱۷ است. روزهای تعطیل رسمی، تعطیل می باشد.

۲- آقایان باید دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت سربازی باشند.

۳- رعایت حجاب اسلامی و فرم اداری، برای آقایان و بانوان محترم الزامی می باشد.

۴- استخدام دائمی است، لذا احتراما اگر برای سرگرمی یا کار چند ماهه جویای شغل هستید لطفاً فرم پر نکنید.

۵- تضامین کافی اخذ خواهد شد و در صورت انصراف غیرمنطقی یا اخراج، تمامی خسارت ها محاسبه و دریافت می گردد.

۶- عدم اشتغال به تحصیل حضوری (بجز موارد شغلی بازاریابی حضوری و حقوق درصدی).

۷- متعهد به انجام کار در زمان تعیین شده.

۸- اخلاق مدار و روحیه کار تیمی.

شرایط عمومی استخدام در مجموعه بزرگ
چاپ و تبلیغات پلاک چهارده :

۱- ساعت کاری از ۹ صبح الی ۱۷ است. روزهای تعطیل رسمی، تعطیل می باشد.

۲- آقایان باید دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت سربازی باشند.

۳- رعایت حجاب اسلامی و فرم اداری، برای آقایان و بانوان محترم الزامی می باشد.

۴- استخدام دائمی است، لذا احتراما اگر برای سرگرمی یا کار چند ماهه جویای شغل هستید لطفاً فرم پر نکنید.

۵- تضامین کافی اخذ خواهد شد و در صورت انصراف غیرمنطقی یا اخراج، تمامی خسارت ها محاسبه و دریافت می گردد.

۶- عدم اشتغال به تحصیل حضوری (بجز موارد شغلی بازاریابی حضوری و حقوق درصدی).

۷- متعهد به انجام کار در زمان تعیین شده.

۸- اخلاق مدار و روحیه کار تیمی.

موارد زیر به عنوان امتیاز در گزینش محسوب خواهد شد:

۱- روابط عمومی بالا و فن بیان قوی

۲- سوابق حرفه ای مرتبط

۳- حضور در دوره های بازاریابی، فروش و…

۴- تسط بر زبان انگلیسی و عربی

موارد زیر به عنوان امتیاز در گزینش محسوب خواهد شد:

۱- روابط عمومی بالا و فن بیان قوی

۲- سوابق حرفه ای مرتبط

۳- حضور در دوره های بازاریابی، فروش و…

۴- تسط بر زبان انگلیسی و عربی

فرم استخدام