تولید و چاپ پلاستیک بسته بندی 1 رنگ تا 4 رنگ؛ جهت بسته بندی قطعات صنعتی، قطعات خودرو، آسانسور، محصولات بهداشتی، غذایی و... در مجموعه بزرگ چاپ و تبلیغات پلاک 14.

نتیجه ای یافت نشد!